U wordt geacht de lesvoorwaarden te hebben gelezen. Hieronder verklaart u daarmee akkoord te gaan. Indien u deze nog niet heeft gelezen, volgt hierbij de link.

------------

Voor de laatste lestijd (van 21u-22:30u) geldt:

50+10 minuten les, plus 30 minuten vrijspelen.