Hoewel het banenpakket voor de club in de week wisselt, kunnen we toch spreken van een gemiddeld pakket van negen banen. Het baanschema hangt bij het ballenhok net voor de kleedkamers en u wordt als clublid verzocht alleen van de clubbanen gebruik te maken, tenzij u een andere baan door de parkleiding wordt aangeboden.

 

Indelen

Wanneer het wenselijk is, wordt er ingedeeld door baancommissarissen, meestal iemand van het parkkader. 

Er wordt dan gewisseld op de hele en de halve uren. De parkklok is hier bepalend en de aanwijzingen van de baancommissaris dienen te worden opgevolgd. Deze zal zo eerlijk mogelijk op speelsterkte indelen.

Bij grote drukte kan er niet gesingled worden.

In principe wordt er op maandag- tot en met donderdagavond van 19:30 uur tot 21:00 uur ingedeeld.

Op de vrijdagochtend van 09:00 tot 10:30 uur deelt Mieke op speelsterkte in voor uitsluitend de dames van de club (Vrije Vrouwen Vrijdag) met alle mogelijke speelsterktes.

 

Afspreken

Het is "riskant" om zonder af te spreken te komen tennissen op andere tijden incl. het weekend. Indien u op een moment zelf het vrij spelen niet afdoende kunt regelen, is het parkkader een gewillig aanspreekpunt. Wij raden u aan daar gebruik van te maken, anders liggen eventuele ongenoegens op dit punt beslist aan uzelf. 

 

Vrijspeelmogelijkheden & Lidmaatschapskeuzes (2024)

Je kunt bij ons kiezen uit de volgende lidmaatschappen/vrijspeelmogelijkheden:

 

1. Debutanten Lidmaatschap - € 117,00

Dit lidmaatschap is bedoeld voor beginners, die naast hun lessen meer ervaring op willen doen op de baan. Vrijspelen binnen dit lidmaatschap kan van maandag t/m vrijdag tussen 10:30 uur en 19:30 uur en in het weekend na 17:30 uur. Beginners mogen maximaal 2 jaar gebruik maken van dit lidmaatschap. Daarna stromen ze automatisch door naar het Overdag/Algemeen Lidmaatschap.

 

2. Overdag Lidmaatschap - € 172,00

Bij dit lidmaatschap kun je vrijspelen op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 uur en 19:00 uur en in het weekend de hele dag/avond.

 

3. Algemeen Lidmaatschap - € 238,00

Bij dit lidmaatschap kun je alle dagen vrijspelen tussen 09:00 uur en 22:30 uur en in het weekend is dat tot “donker”.

Je keuze is dus afhankelijk van je tenniservaring en je mogelijkheden tot vrijspelen (qua werk etc.).

 

4. Studenten Lidmaatschap - € 144,00

Bij dit lidmaatschap kun je alle dagen vrijspelen tussen 09:00 uur en 22:30 uur en in het weekend is dat tot “donker”.

 

5. Vrijwillige Leden = Korting op de Contributie

Wanneer je ervoor kiest om 6 vrijwillige uren in te zetten in een door jou te kiezen categorie (banen droogmaken, klussen, tuinieren, commissiewerk, bar/keuken etc.), kun je 10% van het door jou gekozen contributiebedrag aftrekken. 

 

Winter (2024)

Tijdens het winterseizoen wordt er niet ingedeeld en geldt uitsluitend een overdag lidmaatschap ad € 45,00 voor onze parkleden en € 68,00 voor niet-parkleden en een algemeen/avond lidmaatschap ad een vanwege de steeds wisselende energiekosten in oktober door het Bestuur nader te bepalen bedrag.