Op de gravelbanen van Tennispark Brederode speelt de club LTC Ruïne van Brederode

Een stukje geschiedenis:

Vóór de oorlog bestonden er op Tennispark Brederode, dat in 1935 is aangelegd, de competitieclub “de Ruïne” en de recreatieclub “de Gemeenschapsclub Brederode”.

Tijdens de oorlog kende het tennissen op het park natuurlijk zijn beperkingen en zijn de mensen in dit woongebied zelfs een tijdje geëvacueerd geweest. De Gemeenschapsclub bleef bestaan, maar voor de Ruïne was de oorlog de genadeslag. Voor competitietennis ontstond er echter al snel weer animo, zodat hiervoor in 1946 een nieuwe club werd opgericht met de minder destructief klinkende naam “Brederode”.

Eind 1987 werd de club Brederode door de gemeente Velsen in de gelegenheid gesteld het park “Groeneveen” te beheren, waardoor ze van Tennispark Brederode verdween. Op dit park ontstond dus ruimte voor een nieuwe competitievereniging. Deze vereniging, die op 1 april 1988 werd opgericht, kwam voort uit de Gemeenschapsclub Brederode en kreeg als doopnaam “LTC Santpoort”. Dit betekende dat er nog maar één club op het park aanwezig was, een competitie- en recreatieclub ineen, hetgeen duidelijk de eenheid op het park, die vroeger nogal eens ontbrak, bevorderde.

Sinds 1 april 2003 is de naam LTC Santpoort gewijzigd in “LTC Ruïne van Brederode”, voornamelijk om de prachtige ligging van het park, naast de ruïne van Brederode, wat meer naar voren te brengen.

LTC Ruïne van Brederode is een club met ca. 855 leden. We onderscheiden daarin seniorleden (ong. 635), die in principe de gehele week speelgerechtigd zijn, en juniorleden (ong. 220).

De juniorleden zijn elke doordeweekse middag speelgerechtigd en buiten deze tijden om in de gelegenheid, omdat het hier de toekomst betreft, op vrije banen te spelen (“snoepen”). Tevens kennen we dagleden (doordeweeks overdag).
Op tijden dat men speelgerechtigd is heeft ieder lid gelijke rechten. Dus bijv. op donderdagmiddag heeft een seniorlid dezelfde rechten als een juniorlid, maar na 19:00 uur heeft een seniorlid voorrang.