Uit de "ouwe doos": compilatie uit oude clubbladen.

Algemene ledenvergadering 12/12/1990, destijds in restaurant Velserend.

Aanwezig 43 leden. De jaarlijkse bijdrage door Joop aan de club is 2500,00 gulden.
Voor de aanschaf van grotere clubvlaggen worden sponsoren gezocht. Het enige evenement dat niet goed loopt is de laddercompetitie. Volgens EC voorzitter Henk Korthouwer komt dit omdat de leden kennelijk genoeg bezig gehouden worden. Bovendien doet dit verschijnsel zich bij diverse andere verenigingen ook voor.
Op de feestavonden zal voortaan over gegaan worden op levende muziek.
Voor 1991 wordt het aantalsenior leden geschat op 475.
31 leden kwamen in 1990 niet opdagen en betaalden hun contributie niet. Zij zijn geroyeerd. Volgens Mieke ligt dit aan vader Joop die nogal makkelijk is en deze leden al in augustus gemaand hadden moeten worden.
Het aantal jeugdleden is 184 en een wachtlijst van 62. De jeugd heeft een fijn seizoen gehad mede namens Jeanette en Mieke. Ook gaat onze dank uit naar diverse ouders die hun welwillende medewerking verleenden. Zo was het Luilaktournooi heel succesvol waarna de kinderen een ontbijt kregen voorgeschoteld.

Op 21/09/1991 overlijdt onze eerste voorzitter Bob Jacobs en hij wordt opgevolgd door Jack Peters. Het seizoen wordt afgesloten met een batig saldo van 121,00 gulden.

In 1992 verschijnen 5 edities van ons eerste clubblad Ins en Outs. Ongeveer 600 exemplaren.
Uit Ladies day: Gekleed op de old fashioned way, dus allen in het wit. Stijl jaren 30. Lange rokken ruisten richting de courts, strikken, hoeden, parels zaten er op of aan, op platte canvas schoenen en een origineel houten racket, natuurlijk met een klem. Vanzelfsprekend werd tijdens de high tea hoog engels gesproken en op niveau geconverseerd. Aardbeien waren natuurlijk strawberries, heerlijk was delicious en wat een flater, oh what a shame.

Wordt vervolgd...

AD