Namens het Bestuur van LTC Ruïne van Brederode en Mieke, Cécil & Sosja wensen wij je een gelukkig, gezond, sportief en liefdevol 2023.
 
Vol enthousiasme wordt er achter de schermen, zowel op het tennispark als in het bestuur en de verschillende commissies, alweer hard gewerkt aan de voorbereiding voor het komende zomerseizoen, een LUSTRUM-seizoen!
Onze super gezellige club bestaat dit jaar 35 jaar.
 
Vind jij het leuk om met raad en daad betrokken te zijn bij het organiseren van verschillende festiviteiten voor de jeugd en de volwassenen dit lustrumjaar, dan ben je van harte welkom in de Lustrum Commissie.
Stuur je enthousiaste berichtje naar info@tennisparkbrederode.nl!
 
Nieuws over de opening van dit feestelijke seizoen ontvang je als lid automatisch via je e-mail, dus houd deze in de smiezen...